4052 Obi for a Kimono

Japanese Obi

Black Obi with orange and green applique

12"W x 130" L

Price: $45